Golf Straflagen

Een straf wordt meestal gemaakt wanneer de bal tot stilstand komt op een plaats waar de speler de volgende slag niet kan maken en de bal moet worden verplaatst om door te gaan met spelen. Voorbeelden zijn wanneer de bal landt buiten de grenzen, landt in een watergevaar of als verloren wordt beschouwd en een vervanger wordt gespeeld. Straffen kunnen ook worden opgelegd voor een reeks andere strafbare feiten.

Doorgaans wordt een penalty toegevoegd als een enkele slag tot de score van een golfer. Als een speler zijn eerste slag buiten de grenzen haalt, moet hij die slag opnieuw van de tee nemen, waarbij zijn tweede stroke als derde wordt geregistreerd. In gevallen van meer ernstige overtredingen zoals vals spelen kan een speler uit het spel worden gediskwalificeerd.

Wanneer een bal in een gevaar belandt en moet worden gedropt, moet dit worden gedaan achter het gevaar op het vlak van een rechte lijn van de pin naar de locatie waar de bal voor het eerst het gevarengebied passeerde.

Sommige gevaren, zoals sloten, lopen over de hele lengte van de vaargeul naar de green. Deze staan ​​bekend als zijdelingse of rode gevaren en laten de bal niet vallen zoals hierboven beschreven. In dit geval moet de bal niet dichter bij het gat worden neergelaten en binnen twee knuppellengtes van het punt waar de bal het gevaar is binnengekomen.

Er is een extra type gevaar dat bekend staat als Ground Under Repair of GUR. Dit is een stukje van de baan dat beschadigd is en afgezet zodat het gerepareerd kan worden. Als de bal van een speler te vinden is in GUR mogen ze een drop nemen zoals hierboven, maar zonder een boete.