Voorwaarden

Invoering

Deze Algemene Voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen My Online Golf Club en uzelf (u).

My Online Golf Club biedt verschillende diensten, waarvan sommige niet vereisen dat u een gebruikersaccount registreert, waarvan sommige dat doen en waarvan sommige alleen beschikbaar zijn voor premium gebruikers die een vergoeding hebben betaald. My Online Golf Club behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de manier waarop services worden gebruikt of waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Door gebruik te maken van een van de beschikbare services op alle My Online Golf Club-websites of door het selectievakje aan te vinken tijdens het aanmeldingsproces, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in deze Voorwaarden & Voorwaarden. U mag zich niet registreren voor een gebruikersaccount, geen van de services gebruiken of akkoord gaan met de voorwaarden & Voorwaarden als u niet de wettelijke leeftijd heeft bereikt of als u de service hebt ontvangen volgens de wetgeving van het land waar u woont of van waar u toegang hebt tot de services.

Gebruikersaccounts

Om toegang te krijgen tot bepaalde Services, moet u mogelijk informatie over uzelf verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U gaat ermee akkoord dat de verstrekte informatie altijd juist, correct en actueel is.

My Online Golf Club kan, naar eigen goeddunken, de toegang tot iemands gebruikersaccount opschorten. U erkent en gaat ermee akkoord dat u in dergelijke omstandigheden geen toegang krijgt tot de services of inhoud of informatie die is gekoppeld aan het gebruikersaccount.

Beschikbaarheid van de Services

My Online Golf Club biedt de services op basis van de beste inspanningen en biedt geen garantie voor de beschikbaarheid van een van de services. My Online Golf Club kan, naar eigen goeddunken, de toegang tot een of alle diensten opschorten als gevolg van voortdurende verbeteringen aan de services, toevoeging van extra services, routineonderhoud en hardware / software-aanpassingen, etc. My Online Golf Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen (direct of indirect) ) als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een van de services.

Uw gebruik van de diensten

U stemt ermee in om de services alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. U mag de services niet gebruiken voor onwettige activiteiten (die van land tot land kunnen verschillen). U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor inbreuken op uw verplichtingen onder deze Voorwaarden & Voorwaarden. U stemt ermee in dat u My Online Golf Club niet verantwoordelijk houdt tegenover u of derden voor de gevolgen, inclusief verliezen, van dergelijke inbreuken. U gaat ermee akkoord niet deel te nemen aan activiteiten die de dienstverlening verstoren of verstoren.

U stemt ermee in dat alle inhoud of informatie die beschikbaar is via de services uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon of personen van wie deze inhoud afkomstig is. U stemt ermee in dat u door gebruik te maken van de diensten wordt blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend of onfatsoenlijk vindt en stemt in dit opzicht ermee in de services op uw eigen risico te gebruiken.

U stemt ermee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u maakt, publiceert of weergeeft met behulp van een van de services en voor de gevolgen, inclusief verliezen geleden door My Online Golf Club, van het maken, plaatsen of weergeven ervan. My Online Golf Club behoudt zich het recht voor om inhoud van tevoren goed te keuren, te filteren, aan te passen of te verwijderen van enige van de services die, naar het oordeel van My Online Golf Club, ongeschikt worden geacht om via de services te worden weergegeven.

Intellectuele eigendomsrechten

De websites en inhoud van My Online Golf Club zijn eigendom van My Online Golf Club, tenzij anders vermeld. Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan ​​om werken te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verhuren, verkopen, distribueren of creëren die zijn afgeleid van enig aspect van de My Online Golf Club of een van de inhoud die beschikbaar is via een van de services zonder schriftelijke toestemming van My Online Golf Club.

Houd er rekening mee dat inhoud die voor u beschikbaar is via een van de services, waaronder ook advertenties of gesponsorde content vallen, mogelijk wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is u niet toegestaan ​​om werken met dergelijke inhoud te kopiëren, reproduceren, wijzigen, huren, verkopen, distribueren of creëren zonder toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen in de voorwaarden & Voorwaarden

Eventuele toekomstige wijzigingen in de Algemene voorwaarden worden hier geplaatst.

Gebruik van het forum, inhoud van forumposts en verwijderen van berichten

Voor de toepassing van deze aanvullende voorwaarden en condities is een Poster een gebruiker die een bericht verzendt via de My Online Golf Club-fora voor weergave op een dergelijk forum. Een boeking is het resulterende bericht dat is opgeslagen en wordt weergegeven in het Forum-systeem.

Als Poster bent u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van elk forum dat u plaatst met behulp van het Forum System. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot een forum posting ligt volledig bij de Poster. Uw plaatsing mag geen taal bevatten die obsceen, beledigend, lasterlijk, seksueel is of die rassendiscriminatie of terrorisme aanmoedigt; dynamische html-code, javascript of een andere uitvoerbare code; of inhoud die de auteursrecht- of handelsmerkwetten schendt.

Alle informatie die op de Forums wordt geplaatst, wordt openbare informatie en is zichtbaar en kan door iedereen worden gebruikt, inclusief mensen die u niet kent. U moet voorzichtig zijn wanneer u besluit om persoonlijke informatie vrij te geven en alle bekendmakingen gebeuren op eigen risico.

Het is de Posterijen niet toegestaan ​​om de Forums te gebruiken om goederen, producten, diensten of andere objecten te koop aan te bieden.

My Online Golf Club controleert niet elke geplaatste boeking. Er is echter een mogelijkheid voor gebruikers om een ​​bericht te markeren als aanstootgevend materiaal, waardoor de beoordeling voor het in behandeling nemen van berichten tijdelijk wordt verwijderd. My Online Golf Club kan naar eigen goeddunken forumposting verwijderen, bewerken of anderszins wijzigen. U stemt ermee in afstand te doen van uw morele rechten met betrekking tot het wijzigen of wijzigen van de inhoud op een manier die niet voor u acceptabel is

My Online Golf Club kan, naar eigen goeddunken, een gebruikersaccount opschorten of beëindigen onder welke voortdurende verbreking van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt.

Classifieds-systeem

My Online Golf Club biedt het Classifieds-systeem als een middel om de verkoop van goederen, producten, diensten of andere objecten (Classifieds Items) tussen verkopers en kopers te vergemakkelijken. Een verkoper is een persoon, bedrijf of andere juridische entiteit die een advertentie voor een rubriek heeft gemaakt en deze heeft vermeld met behulp van het systeem voor zoekadvertenties. Een koper is een persoon, bedrijf of andere juridische entiteit die heeft aangeboden om een ​​rubriek te kopen met behulp van het systeem.

My Online Golf Club, verkopers, kopers en andere gebruikers van het Classifieds-systeem zijn onafhankelijke partijen. Niets in het gebruik van Classifieds System creëert enige vorm van partnerschap, joint venture, agentschap, franchise of arbeidsrelatie tussen twee partijen.

My Online Golf Club beperkt de voorziening van het Classifieds-systeem om te fungeren als een advertentiesysteem. Er ontstaat geen juridisch contract tussen de koper en de verkoper als gevolg van het gebruik van het Classifieds-systeem. Het is de verantwoordelijkheid van de koper en de verkoper om contact met elkaar op te nemen en voorwaarden voor de voltooiing van de verkoop overeen te komen.

My Online Golf Club treedt niet op als tussenpersoon en voegt geen waarde toe aan iets dat via het Classifieds-systeem wordt verkocht. My Online Golf Club is op geen enkele manier betrokken bij de overdracht van geld of goederen tussen beide partijen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor de Verkoper of de Koper, in welke omstandigheden dan ook. Het is de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de Verkoper oprecht is voordat hij de betaling verzendt en om ervoor te zorgen dat de Verkoper correcte verzendinformatie heeft ontvangen.

Wat wel en niet mag worden verkocht via het Classifieds-systeem

Verkopers mogen alleen lijstjes met artikelen vermelden die zij bezitten of kunnen leveren, maar het is toegestaan ​​om drop-outs te verkopen, op voorwaarde dat de verkoper redelijkerwijs kan garanderen dat het object met de advertentie wordt geleverd.

Het is u niet toegestaan ​​iets te vermelden dat illegaal is om te kopen of verkopen, inclusief, maar niet beperkt tot, drugs, alcohol, tabak of andere verslavende producten; wapens, munitie of andere massavernietigingswapens; kansspelen of online kansspelen; of iets anders dat onwettig, onethisch, immoreel of illegaal is.

Inhoud van advertenties

De naam, beschrijving en foto moeten accuraat zijn voor het aangeboden item en mogen alleen alfanumerieke tekens bevatten. U mag geen negatieve beschrijvingen gebruiken om uw Classifieds-item te beschrijven als iets dat niet bestaat.

Als Verkoper bent u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van elke advertentie die u opslaat met behulp van het Classifieds-systeem. Uw advertentie mag geen taal bevatten die obsceen, beledigend, lasterlijk, seksueel is of die rassendiscriminatie of terrorisme aanmoedigt; dynamische html-code, javascript of een andere uitvoerbare code; of inhoud die de auteursrecht- of handelsmerkwetten schendt.

Een advertentie mag geen contactgegevens bevatten zoals Namen, Telefoonnummers of E-mailadressen, en mag ook geen hyperlinks, knoppen, popups of andere methoden of functies bevatten die de bedoeling hebben om de gebruiker weg te leiden van de My Online Golf Club-website.

Verwijdering van advertenties

My Online Golf Club kan, naar eigen goeddunken, elke advertentie verwijderen, bewerken of anderszins wijzigen. U gaat ermee akkoord afstand te doen van uw morele rechten met betrekking tot het wijzigen of wijzigen van de inhoud op een manier die niet voor u acceptabel is.

Vergoedingen Systeem

My Online Golf Club heft een vergoeding voor het plaatsen van elke advertentie. Deze vergoeding is gebaseerd op de prijs die u in rekening brengt voor uw rubriek. Vergoedingen worden in mindering gebracht op het saldo van een Sellers-verkoper met behulp van een prepaid kredietsysteem. Er wordt geen restitutie verleend voor ongebruikt tegoed.

De overeenkomst beëindigen

Deze voorwaarden & Voorwaarden zijn van toepassing tot de beëindiging van deze overeenkomst op een van de volgende wijzen.

Deze overeenkomst kan door u worden beëindigd door uw account te sluiten of door schriftelijk een bericht naar My Online Golf Club te sturen op het adres dat op de website staat vermeld. Neem contact met ons op pagina.

My Online Golf Club kan uw overeenkomst voor het overtreden van een van de voorwaarden in dit document beëindigen, of als u op een manier gehandeld heeft die aangeeft dat u van plan bent de voorwaarden te overtreden. My Online Golf Club kan deze overeenkomst ook beëindigen als dit wettelijk verplicht is of als de diensten om welke reden dan ook worden ingetrokken.